بازیگری کودک و نوجوان

اجرای نمایشهای هاکلبری فین و سیدرلا در بن بست

تصاویری از اجرای نمایشهای ” هاکلبری فین ” و “سیدرلا در بن بست “

با هنر نمایی هنرجویان گروه کودک نوجوان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

که در روزهای 26 اردیبهشت و دوم خرداد با حضور خانواده های محترم این گروه برگزار گردید.

بازیگری کودک و نوجوان
بازیگری کودک و نوجوان
بازیگری کودک و نوجوان
بازیگری کودک و نوجوان