مزایای آموزش تئاتر کودکان

اجرای نمایش قوزبالاقور با هنرمندی هنرجویان بازیگری کودک و نوجوان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش قوزبالاقور با هنرمندی هنرجویان بازیگری کودک و نوجوان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اولین اجرای نمایش”قوزبالاقوز” با هنرمندی هنرجویان بازیگری گروه کودک و نوجوان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو و کارگردانی آقای مجید زارع زاده ،روز پنجشنبه مورخ 1396/10/21 با حضور مدیر مسئول آموزشگاه جناب آقای دهقان و خانواده های هنرجویان در محل پلاتوی بازیگری آموزشگاه برگزار گردید.در ضمن با هماهنگی های انجام شده مقرر گردید اجرا های بعدی در بهمن ما همزمان با جشنواره فیلم فجر انجام پذیرد

اجرای نمایش قوزبالاقور با هنرمندی هنرجویان بازیگری کودک و نوجوان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش قوزبالاقور با هنرمندی هنرجویان بازیگری کودک و نوجوان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش قوزبالاقور با هنرمندی هنرجویان بازیگری کودک و نوجوان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش قوزبالاقور با هنرمندی هنرجویان بازیگری کودک و نوجوان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش قوزبالاقور با هنرمندی هنرجویان بازیگری کودک و نوجوان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش قوزبالاقور با هنرمندی هنرجویان بازیگری کودک و نوجوان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو