اخبار کارگاه انیمیشن

اخبار کارگاه انیمیشن

      شروع دوره ی سوم کلاس انیمیشن سازس سه بعدی در آموزشگاه سینمایی اندیشه نو مورخ13/4/98

      به نظر میرسد امسال رشته ی انیمیشن سازی سه بعدی به نسبت سال های گذشته بااستقبال بهتری رو به رو شده است و دلیل   آن رویکرد خانواده ها در جهت مهارت آموزی فرزندانشان و حرکت به سوی مهارت آموزی حرفه ای است که ضرورت آن در  دوره ی تحصیلات متوسطه و به عنوان سوابق مهارت آموزی دوره ی متوسطه به شدت احساس می شود.