عمـران دهقـانی

نویسنده, کارگردان, مولف و مدرس دانشگاه

دکتری تخصصی (PHD) مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور فرهنگی
کارشناسی سینما گرایش فیلمنامه نویسی
کارشناسی سینما گرایش کارگردانی حرفه ای سینما

ایمیل مدیریت: andisheno300@gmail.com

[/av_one_half][av_contact email=’andisheno300@gmail.com’ title=’تماس با مدیرمسئول و مدیر آموزش’ button=’ارسال’ on_send=” sent=’پیام شما ارسال شد’ link=’manually,http://’ subject=” autorespond=’پیام شما ارسال شد.بزودی به شما پاسخ داده میشود
با تشکر
‘ captcha=” color=” av_uid=’av-9hvt91′]
[av_contact_field label=’نام’ type=’text’ check=’is_empty’ options=” width=” av_uid=’av-7smith’][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’ایمیل’ type=’text’ options=” check=’is_email’ width=” av_uid=’av-5wqof9′][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’عنوان’ type=’text’ check=’is_empty’ options=” width=” av_uid=’av-3sf4dx’][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’پیام’ type=’textarea’ check=’is_empty’ options=” width=” av_uid=’av-20z65x’][/av_contact_field]
[/av_contact]

×