باشگاه خبرنگاران: کارگردان مجموعه تلویزیونی «خانه سبز» از روند و محتوای ساخته جدید خود گفت.

بیژن بیرنگ کارگردان، تهیه کننده و مجری مجموعه برنامه های تلویزیونی، درخصوص روند طرح ساخته جدید خود گفت: شبکه دوسیما، ساخت و طرح یک مجموعه تلویزیونی را از من خواست و من ایده ای را برگرفته از رمان بابالنگ دراز به شبکه ارائه دادم و همچنان منتظر تایید شبکه دو هستم تا نگارش فیلمنامه را شروع کنم.
وی درباره محتوا و نگاه برگرفته از داستان بابا لنگ دراز بیان کرد: این قصه مرتبط به رمان بابالنگ دراز نیست، بلکه من سعی کردم،نگاهی آزادانه از این رمان داشته باشم.

نویسنده سریال «خانه سبز» افزود: آنچه که ما درساخت این مجموعه در نظر گرفته ایم،.بازگو کردن نیازهای اجتماعی و حرف های خودمانی در فضایی کمدی با حفظ سازه و استخوان بندی رمان بابالنگ دراز است.

بیرنگ عنوان کرد: به عقیده من رفتار آدم ها و ارتباط خانواده ها با هم موضوع مهمی است که  بخواهیم در قالب برنامه و یا مجموعه تلویزیونی، کار بسازیم، و البته این موضوعی است که سالها است به روی آن فکر می کنم و درگیرش هستم.

وی درخصوص برداشت خود از رمان بابا لنگ دراز اظهار داشت: من قصه خودم را می سازم و اگر نگاهی به رمان بابالنگ دراز دارم، فقط به این دلیل است که این کتاب گنجایش آن را دارد تا به قصه های متعدد بپردازد.

بیرنگ در پایان پیرامون بدنه اصلی سریال خود گفت: قصه من، روایتی اجتماعی و خانوادگی بر مبنای عشق و روابط عاطفی است که من باتوجه به فرهنگ ایرانی و بومی کردن این قصه، به نحوه ارتباط آدم ها با جمع اجتماعی و خانواده ها اشاره کرده ام.

×