برنامه پاتوق هنر

برنامه پاتوق هنر
🎬از مجموعه برنامه های فرهنگی وهنری صدا وسیمای مرکزاستان البرز
📻شنبه شبها، روی موجfmردیف ۹۴/۹ مگاهرتز

برنامه پاتوق هنر ،پاتوق ومرکز تبادل افکار واندیشه های هنرمندان استان البرز برای تمامی مخاطبان وگروه های سنی ،علاقمندان سینما وتئاتر، دانشجویان ،هنرجویان، مسئولان وکارکنان روابط عمومی ادارات و سازمانها، مدیران فرهنگی وانجمن های فرهنگی هنری و کلیه دست اندکاران محترم عرصه فرهنگ وهنر،با آیتمهای مختلف ومتنوع از ساعت ۲۱:۳۰ الی ۲۳:۰۰ با تهیه کنندگی آقای محسن پاکدامن و بااجرای بازیگرسینما، تلویزیون و مجری توانمند ،علیرضا علیــا ویژه برنامه “کلاکت” مختص علاقمندان هنرسینما ،هنرجویان ودانشجویان سینما با حضور عمران دهقان مولف، کارگردان ومدرس سینما وتئاترواز مدیران وفعالان فرهنگی وهنری
برنامه کلاکت انعکاس دهنده نظرات،دغدغه ها، نیازها، بررسی مشکلات وراهکارها وطرح ایده های جدید شما درعرصه سینما وفرهنگ برای مسئولان ودست اندر کاران امور فرهنگی خواهد بود ودرصدد ارائه راهکارها با هدف ایجاد تعامل میان هنرمندان وارائه مشاوره برای خانواده های محترم وعلاقمندانی که میخواهند تازه وارد این عرصه شوند ومهمتر از همه مطالب آموزشی نیز به صورت ضمنی در مباحث وگفتگوها ارائه خواهد شد
منتظرحضور گرم وصمیمانه شما در ارائه نظرات وپیشنها دتان هستیم.