کارگردانی

 رشته کارگردانی:

طول ترم:6ماه

تعدادترم: 2ترم

تعداد جلسات 24جلسه

ترم 1( آشنایی با مبانی هنرنمایش و  فیلمنامه نویسی (سر فصل دروس فیلنمنامه آمده است)

ترم 2(آشنایی با اصول کارگردانی)

سرفصل مباحث:

1.آشنایی با دست اندکاران تولید فیلم/گروه کارگردانی/ شرح وظایف ومسئولیت ها

2.آشنایی با روند تولید فیلم (پیش تولید/تولید وپس از تولید

آشنایی با ساختار فیلم

3.آشنایی با استوری برد ،کاربرد مزایا

4.آشنایی با دکوپاز فیلمنامه

5.شناخت دستور زبان فیلم  با تکیه برتولید فیلمهای داستانی شامل  کادربندی وترکیب بندی وشناخت انواع نماها)

6.آشنایی با تمهیدات سینمایی وکاربرد مفهومی آنها

7.شناخت نماها وکاربرد آنها در روایت

8.شناخت انواع حرکت های دوربین

9.شناخت لنزها وکاربرد آنها

10.اشنایی کلی با نورپردازی وتجهیزات نور پردازی

  1. ژانرها وگونه فیلم ودلایل بروز آنها در انواع هنر

12.آشنایی کلی باسبک ها

13: نشانه شناسی ومعنا در سینما /شناخت رنگ وکاربرد مفهومی آانها

13.آشنایی با اصول کلی تدوین

13:آشنایی کلی با صدا وموسیقی وکاربرد آنها