گویندگی

سرفصلهای رشته گویندگی/آموزشگاه سینمایی اندیشه نو( ترم1/ فن بیان)

تعریف فن بيان و اهمیت آن درمشاغل و ارتباطات افراد

شیوها وراهکارهاي موثرجهت ارتباط گفتاري موثر و بهتر

آشنایی با همسویی بدنه کلام ( Body language )

آشنايي باعوامل موثر در بيان هرشخص،آسیب شناسی بیان

آشنايي با اندامهاي گفتاري و صوتي،سلامت دستگاه گويايي

تمرين مصوت ها،صامت ها  به منظور دستیابی به سلاست بیان وگفتار

بررسی توانایی فرد در ادای آواهای مفهوم دار و توانایی در ادای حروف صامت و مصوت

بررسي میزان هماهنگی اجزای دستگاه صوتی در ادای حروف درکنار یکدیگر

بررسي توانایی فرد درخواندن جمله،متن و میزان هماهنگی بین قرائت و معنا

اهمیت مهارت روخوانی و تمرینات مداوم  آن

کيفيت صوتي ( معني ومفهوم،انواع کيفيت صوتي )

حجم و برد صدا

نکات دستوري و تلفظ صحيح در بداهه گويي يا اجرا

عوامل موثر درشکل گیری صدا

شناخت اندامهای تنفسی ونقش تنفس در بیان

روشهای آماده سازی اندامهای صوتی _تربیت صدا

راههاي رسيدن به ريشه دار کردن نوع بخش بدنبه صدا

تمرین اتکارگاهی