انجام امور تصویربرداری پروژههای فیلم، تصویر برداری استودیویی، تصویربرداری هلی شات و پهبادی تصویر برداری همایش و جشنواره هاست

×