این مرکز با سابقه طولانی در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی و فناوریهای نوین  آمادگی دارد آموزش طراحی سایت با نرم افزارهای مختلف از جمله وردپرس، و آموزش نرم افزارهای گرافیکی و پایه ای مرتبط با طراحی سایت ، پشتیبانی  به عنوان یک تخصص منحصر به فرد با درآمد مناسب هم به صورت دورکاری و هم به صورت حضور در محل کار ، ،از صفر تاصد شما را یاری و همراهی نماید.

×