به گزارش سوره سینما ، این تهیه کننده با اشاره به اینکه تولید قسمت دوم «در مدت معلوم» کاملا جدی است گفت: به هر حال هدفمان این است که قسمت دوم این کار را به سرانجام برسانیم چون فکر می کنم سوژه ای که در قسمت قبل از آن سخن گفتیم جای کار دارد و برای همین کاملا جدی به دنبال تولید قسمت تازه هستیم.

محسن جاهد در پاسخ به این پرسش که آیا بازیگران قسمت قبل در این کار حضور خواهند داشت گفت: نه! برخلاف برخی دنباله ها ما به دنبال استفاده از کاراکترهای قسمت قبل نیستیم بلکه این سوژه است که بناست در موقعیتی تازه و با قصه ای نو ادامه پیدا کند.

این تهیه کننده خاطرنشان ساخت: البته پیش از ما در موردی ماند «آتش بس» هم دنباله سازی با تکیه بر سوژه ثابت و داستان تازه را دیده بودیم و در مورد «در مدت معلوم» هم این داستان تازه است که ما را به فکر تولید قسمتی تازه از فیلم انداخت.

وی ادامه داد: موضوعی که “در مدت معلوم” روی آن دست گذاشته بود آن قدر عمیق بود که شرایط خلق داستانی تازه و موقعیتهایی جدید را رقم بزند و در این شرایط اینکه بخواهیم از همان بازیگران قسمت قبل و همان کاراکترها استفاده کنیم به گیر افتادن در یک دور تسلسل باطل شبیه بود و این چیزی نبود که ما دنبالش باشیم.

* یک دهم فیلمهای دیگر هم تیزر ماهواره ای نداشتیم

جاهد پیرامون اینکه چقدر از در دستورکار قرار گرفتن تولید «در مدت معلوم۲» به فروش خوب قسمت اول بازمی گردد بیان داشت: گیشه خوب یعنی مخاطب بالا و طبیعی است که وقتی یک پتانسیل مخاطب خوب برای کمک به امتداد داستان وجود دارد و البته کنارش داستانی تازه هم پیش رو قرار دارد که می توان با کمک آن باز هم به طرح موضوعی که ذهن عوامل را درگیر کرده پرداخت، می توانیم دنباله را حتی بهتر از قسمت اول تولید کنیم.

«در مدت معلوم» از جمله آثاری بود که همزمان با اکران تیزرهای آن هم از یک شبکه ماهواره ای روی آنتن رفت و به اعتقاد برخی همین تیزرها بود که اسباب فروش بالا را موجب شد. وقتی از جاهد پرسیدیم که اگر به هنگام اکران قسمت دوم این تیزرها از ماهواره پخش نشود آن گاه مخاطب فیلم افت نخواهد کرد وی بیان داشت: ببینید ما که نمی خواستیم تیزرمان از شبکه ای خاص پخش شود. ضمن اینکه اگر به نسبت هم بسنجیم تیزرهای ما خیلی کمتر از تیزر بسیاری دیگر از آثار بود که همزمان با ما اکران را تجربه کردند.

وی ادامه داد: به جرأت می گویم کمیت تیزرهای ما یک دهم تیزرهای برخی آثار نبود اما در گیشه چند برابر آنها مخاطب داشتیم و این معنایی ندارد جز آن که مخاطب با خودِ فیلم ارتباط گرفته بود و از سوژه آن خوشش آمده بود