سینماپرس: انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) سه فیلم برتربخش‌های مختلف سی و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را از نظر آرای تماشاگران به تفکیک اعلام کرد.

به گزارش سینماپرس، در پایان سی و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران فیلم‌های زیر در چهار بخش داستانی، تجربی، پویانمایی و مستند به ترتیب بیشترین تعداد آراء تماشاگران را اخذ کردند.

سه فیلم برتر بخش «داستانی» جشنواره از نظر آرای تماشاگران:

۱.کوچه به کارگردانی محمدرضا مصباح

بی‌ریختی به کارگردانی محمد رحمتی
امتحان به کارگردانی سونیا حداد
سه فیلم برتر بخش «تجربی» جشنواره از نظر آرای تماشاگران:

سوپ به کارگردانی تی یام یابنده
برف های سپید سرگردان به کارگردانی محمدرضا وطن دوست
صورتهای بی چهره به کارگردانی حسام رحمانی
سه فیلم برتر بخش «مستند» جشنواره از نظر آرای تماشاگران:

آشو به کارگردانی جعفر نجفی
آنجا که باد می وزد به کارگردانی مینا مشهدی مهدی
پنهان به کارگردانی شیرین برق نورد
سه فیلم برتر بخش «پویانمایی» جشنواره از نظر آرای تماشاگران:

پدر به کارگردانی محمد کیوان مرز
کلاف به کارگردانی ملیحه غلامزاده
خانه به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان و محمد لطفعلی
انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) مسئولیت انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را در سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران برعهده داشت.

×