سینماپرس: هفته فیلم منتخب اسکار ۲۰۱۶در خانه‌ هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش سینماپرس، هشت فیلم از میان فیلم‌های برتر اسکار 2016 طی 4 روز در سینماتک خانه‌ی هنرمندان ایران به نمایش در می‌آید.

دوشنبه 13 اردیبهشت فیلم ” Brooklin” به کارگردانی جرج کراولی ساعت 17:30 و فیلم  “Bridge of Spies” به کارگردانی استوین اسپیلبرگ ساعت 20 در سالن استاد ناصری به نمایش در می‌آیند.

چهارشنبه 15 اردیبهشت فیلم “Room” به کارگردانی لنی آبراهمسون ساعت 17 و فیلم “The Big Short” به کارگردانی آدام مک­کی ساعت 20 در سالن استاد شهناز به نمایش در می‌آیند.

پنجشنبه 16 اردیبهشت فیلم ” Spotlight” به کارگردانی تام مک­کارتی ساعت 17 و فیلم  “The Revenant” به کارگردانی الخاندرو گونسالس اینارینو ساعت 20 در سالن استاد شهناز به نمایش در می‌آیند.

جمعه 17 اردیبهشت “Creed” به کارگردانی رایان کوگلر ساعت 17 و فیلم ” The Martian” به کارگردانی رایدلی اسکات ساعت 20 در سالن استاد شهناز به نمایش در می‌آیند.

×