نمایشنامه خوانی نمایش مرگ یزدگرد نوشته بهرام بیضایی

نمایشنامه خوانی نمایش مرگ یزدگرد نوشته : بهرام بیضایی

نمایشنامه خوانی یکی از واحدهای درسی دوره میانی رشته بازیگری است که به منظور تقویت و رشد بیان هنرجویان بزرگسالان بازیگری در آموزشگاه سینمایی اندیشه نو اجرا می شود. انتخاب متون کلاسیک در کارگاه نمایشنامه خوانی به منظور تمرین های سلاست بیان و تقویت عضلات گفتاری و ایجاد ریتم مختلف در تنوع گفتاری صورت می گیرد که با هدایت و راهنمایی عمران دهقان مدرس سینما و تئاتر و مدیر مسئول آموزشگاه سینمایی اندیشه نو صورت می گیرد