ورکشاپ بازیگری استادعلیرضا خمسه

 تصاویر از ورکشاپ بازیگری علیرضا خمسه در جمع هنر جویان آموزشگاه اندیشه نو در مورخه 97/4/13

ورکشاپ علیرضا خمسه

ورکشاپ علیرضا خمسه

ورکشاپ علیرضا خمسه

لازم به ذکر است ورکشاپ بعدی استاد علیرضا خمسه در تاریخ 1397/4/26 برای گروه سنی نوجوان  روز سه شنبه برگزار خواهد شد

لذا دوستان علاقه مندی که موفق به شرکت در ورکشاپ 1397/4/13 نشده اند  می توانند تا تاریخ 1397/4/25 به آموزشگاه اندیشه نو مراجعه داشته باشند.