به گزارش سوره سینما به نقل از روابط عمومی انتشارات روزنه، کتاب «سینمای عباس کیارستمی» نوشته روبرت صافاریان به تازگی توسط انتشارات روزنه منتشر شده و قرار است در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شود. طراحی جلد این کتاب توسط بزرگمهر حسین پور انجام شده است.

نویسنده در این کتاب در سه بخش نزدیک چهار دهه فعالیت فیلمسازی عباس کیارستمی را بررسی کرده است. بخش نخست کتاب به فعالیت‌های این فیلمساز نام‌آشنای ایرانی در دوره پیش از انقلاب اختصاص یافته و در آن جای ویژه‌ای به دو فیلم مسافر و گزارش داده شده است. بخش دوّم کتاب عمدتاً به آثار موفق این فیلمساز در جشنواره‌های جهانی تحت عنوان عمومی چهارگانه «زندگی ادامه دارد» پرداخته و در بخش سوّم کارهای تجربی‌تر فیلمساز مانند ده و شیرین و همین طور فیلم‌هایی که فیلمساز در خارج از کشور ساخته مانند کپی برابر اصل، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. فصل پایانی که کوششی است برای جمع‌بندی شخصیت هنری و سینمایی عباس کیارستمی به عنوان پست مدرنیستی سنت‌گرا.

در مقدمه کتاب می‌خوانیم:

وقتی درباره فیلمسازی می‌نویسی که بیش از چهل سال فیلم ساخته است و عنوان کتاب، گویای این است که از زاویه نگره مولف به موضوعت می‌نگری. فیلم‌ها در ارتباط با هم و به عنوان اجزای به هم پیوسته متنی واحد دیده می‌شوند. آن عباس کیارستمی که نان و کوچه را ساخت همان عباس کیارستمی است که مثل یک عاشق را ساخته است، همان آدم است و در عین حال آن آدم نیست. آن چه در کارش تداوم داشته و باعث می‌شود کیارستمی نان و کوچه را در شیرین یا ده یا مثل یک عاشق نیز بازبشناسیم و آن چه عوض شده است و چه بسا صدوهشتاد درجه، هم به سن مربوط است، همه به انباشت تجربه مشخص فیلمسازی، هم به شرایط بیرونی و تصادف‌هایی که او را برده‌اند به جاهایی که شاید نمی‌خواسته و هم تصمیمات آگاهانه‌ای که فیلمساز گرفته برای ادامه مسیر. این مسیر پُرپیچ‌وخم واقعیتی است که می‌توان نامش را تکامل و پختگی گذاشت، آن را سقوط و انحطاط نام داد، یا صرفاً، فارغ از ارزشگذاری، دگرگونی‌اش خواند.