اجرای نمایش نخودی آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش نخودی و دیو صحرا با هنرمندی هنرجویان نمایش خلاق آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اختتامیه نمایش “نخودی و دیو صحرا” با هنرمندی هنرجویان بازیگری گروه نمایش خلاق آموزشگاه سینمایی اندیشه نو با کارگردانی خانم رویا جزینی،روز چهارشنبه مورخ 1396/11/4 با حضور پرسنل آموزشگاه و خانواده های هنرجویان در محل پلاتوی بازیگری آموزشگاه برگزار گردید

 

اجرای نمایش نخودی آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش نخودی آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش نخودی آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش نخودی آموزشگاه سینمایی اندیشه نواجرای نمایش نخودی آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش نخودی آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

مزایای آموزش تئاتر کودکان

اجرای نمایش قوزبالاقور با هنرمندی هنرجویان بازیگری کودک و نوجوان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش قوزبالاقور با هنرمندی هنرجویان بازیگری کودک و نوجوان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اولین اجرای نمایش”قوزبالاقوز” با هنرمندی هنرجویان بازیگری گروه کودک و نوجوان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو و کارگردانی آقای مجید زارع زاده ،روز پنجشنبه مورخ 1396/10/21 با حضور مدیر مسئول آموزشگاه جناب آقای دهقان و خانواده های هنرجویان در محل پلاتوی بازیگری آموزشگاه برگزار گردید.در ضمن با هماهنگی های انجام شده مقرر گردید اجرا های بعدی در بهمن ما همزمان با جشنواره فیلم فجر انجام پذیرد

اجرای نمایش قوزبالاقور با هنرمندی هنرجویان بازیگری کودک و نوجوان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش قوزبالاقور با هنرمندی هنرجویان بازیگری کودک و نوجوان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش قوزبالاقور با هنرمندی هنرجویان بازیگری کودک و نوجوان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش قوزبالاقور با هنرمندی هنرجویان بازیگری کودک و نوجوان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش قوزبالاقور با هنرمندی هنرجویان بازیگری کودک و نوجوان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اجرای نمایش قوزبالاقور با هنرمندی هنرجویان بازیگری کودک و نوجوان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

 

مهتاب رسولی پوینده هنرجوی از بازیگران آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

مهتاب رسولی پوینده هنرجوی از بازیگران آموزشگاه سینمایی اندیشه نو در فیلم خواب آشفتگی لیلا پذیرفته و به ایفای نقش پرداختند

فیلم ( خواب آشفتگی لیلا )
کارگردان :عباس رحیمی

 

مهتاب رسولی پوینده هنرجوی ازیگری آموزشگاه سینمایی اندیشه نو در فیلم “خواب آشفتگی لیلا” پذیرفته و به ایفای نقش پرداختند