اجرای نمایش نخودی و دیو صحرا با هنرمندی هنرجویان نمایش خلاق آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

اختتامیه نمایش “نخودی و دیو صحرا” با هنرمندی هنرجویان بازیگری گروه نمایش خلاق آموزشگاه سینمایی اندیشه نو با کارگردانی خانم رویا جزینی،روز چهارشنبه مورخ 1396/11/4 با حضور پرسنل آموزشگاه و خانواده های هنرجویان در محل پلاتوی بازیگری آموزشگاه برگزار گردید