نوشته‌ها

شروع کلاس های جدید بازیگری

کلاس تحلیل نمایش با حضور جناب آقای حسن باستانی – کارگردان و نمایشنامه نویس، روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۰ آغاز خواهد شد.

تحلیل نمایش از گرایش های درس بازیگری بزرگسال است که توسط جناب آقای حسن باستانی -مدرس تئاتر،نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر صاحب نام کشور در آموزشگاه سینمایی اندیشه نو به بررسی و تجزیه و تحلیل آثار کارگردانان بزرگ تئاتر می پردازد. علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام در این دوره با شماره تلفن۰۲۶۳۲۲۲۸۸۳۹ تماس حاصل نمایند.

Share

نمایش “چهارسو “کاری از هنرجویان آموزشگاه اندیشه نو به کارگردانی آقای حسن باستانی

نمایش چارسو به کارگردانی آقای حسن باستانی استاد بازیگری آموزشگاه سینمایی اندیشه نو و از کارگردانان و نمایشنامه نویسان موفق کشور در حال حاضر مراحل پایانی کارگردانی را در کارگاه نمایش میگذراند

این نمایش پس از نهایی شدن به اجرای عمومی خواهد رفت

کارگاه نمایش هنرجویان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

کارگاه نمایش هنرجویان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

کارگاه نمایش هنرجویان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

 کارگاه نمایش هنرجویان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

Share