نوشته‌ها

اصول تصویربرداری

 آموزش اصول تصویربرداری

 

۱- شناخت دوربین تصویربرداری و عملکرد اجزای آن

– تصویربرداری و تفاوت آن با فیلمبرداری
– فرایند ثبت تصویر(سنسور)
– توضیحاتی در مورد لنز
– دیافراگم
– فکوس
– فکوس کشی
– انواع لنز
– سرعت شاتر
– تأثیرات سرعت شاتر بر تصویر
– عمق میدان وضوح
– تأثیر فاصلهی کانونی بر عمق میدان وضوح
– از چه سرعت شاتر و چه دیافراگمی برای ثبت تصویر استفاده کنیم

۲-فراینده نوردهی و اصلاح رنگ

– نوردهی
– عوامل مؤثر بر نور دهی
– اصلاح نور
– وایت بالانس

۳-کادربندی

– نقاط طلائی
Lead room –
Head Room –
– نگاهی بر یکی از اصول مهم تدوین و کارگردانی که اهمیت بالایی در تصویربرداری دارد(خط فرضی)
– اندازه نما
– زوایا (ارتفاع دوربین نسبت به خط افق)
– نمای POV
– نمای معکوس
– تقسیم بندی نماها از لحاظ تعداد نفرات داخل کادر

۴-حرکت دوربین

– نگاهی کوتاه به حرکت دوربین
– حرکت دوربین در تصویربرداری
– حرکت دوربین بر روی سه پایه
– حرکت دوربین به وسیله ی ابزارهای حرکتی (ابزارهای انتقالی)

Share