نوشته‌ها

دوره جدید کلاس های فن بیان و کارگاه بازیگری

” شروع کارگاه بازیگری آقای میرطاهر مظلومی

 روز چهارشنبه ۱۶ دیماه ۱۳۹۴

 ۸ الی ۱۲ صبح برگزار خواهد شد

Share