انواع ساختار فیلمنامه

انواع ساختار فیلمنامه :

۱- ساختار خطی:

در این ساختار، داستان از نقطه ای شروع می شود و روال طبیعی زمانی خود را طی می کند وبه انتها می رسد.

۲- ساختار مدور:

در این ساختار، داستان از نقطه ای شروع می شود و مانند بومرنگ، پس از طی چند مرحله دوباره به همان نقطه ای که در ابتدا نشان داده شده بود، باز می گردد.مانند فیلم سان ست بولوار

۳- ساختار منقطع :

دراین ساختار، زمان جدا و مجزا ارائه می شود و هر بخش نکته به خصوصی از داستان را ارائه می دهد.

۴- ساختار مارپیچ:

دراین ساختار ما شاهد حرکت مارپیچی زمان هستیم . داستان از وسط آن شروع می شود وبه طرف عقب و ابتدا( یعنی به گذشته) حرکت می کند وسپس دوباره به طرف جلو به پیش می رود و ما دوباره قسمت میانی داستان که یک بار در ابتدای فیلم نشان داده شده بود را می بینیم و سپس فیلم تا انتها به پیش می رود.

۵- ساختار دو وجهی یا چند وجهی :

دراین ساختار، حادثه های واقعی یا وقایعی که می توانستند جایگزین آنها بشوند، درهم می آمیزند. بطور مثال دیدگاههای چند فرد درمورد یک واقعیت و یا نقطه نظر یک فرد که در حال خواب دیدن( واقعیت خیالی) است ، به موازات حادثه های اتفاق افتاده واقعی تصویر می شوند.

۶- ساختار شکسته :

این ساختار مانند یک «کولاژ» از قسمتهای مختلف تشکیل شده است .در فیلم پالپ فیکشن (براساس فیلمنامه ای از کوئنتین تارانتینو) از ساختار شکسته برای بیان یک داستان امروزی از زندگی شهری استفاده شده است.

5 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.