بلیت سینماهای سراسر کشور یکشنبه (21شهریور) همزمان با روزملی سینما و شب عیدقربان نیم بهاء خواهد بود.
 به گزارش سینماتیکت، غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت: سالن‌های سینما یکشنبه ( 21شهریور) به مناسبت روز ملی سینما به صورت نیم بها فیلم نمایش می‌دهند.

روز سینما در سالهای گذشته از تقویم رسمی کشور حذف شده بود که دوباره به تقویم کشور روز سینما در تاریخ 21 شهریور ماه بازگشت.

یادآوری می‌شود در روز ملی سینما بلیت سینما برای تمام سانس ها و سینماها نیم بها خواهد بود.

×