تفاهم نامه همکاری فی مابین آموزشگاه سینمایی اندیشه نو با کانون جوانه های بانک ملی ایران (ویژه استان البرز )

کانون-جوانه-ها-3

در این راستا اداره امور شعب استان البرز با همکاری آموزشگاه سینمایی اندیشه نو ،تخفیف ویژه اعضای فعال کانون جوانه ها و اعضای خانواده ایشان را در استان البرز عملیاتی نموده و متقاضیان دریافت این طرح میتوانند از تخفیفات ویژه تمامی رشته های سینمایی در آموزشگاه سینمایی اندیشه نو برخوردار شوند..

کانون-جوانه-ها---البرز-1

 

×