جدول نمایش فیلم های سی و چهارمین جشنواره فجر در کاخ جشنواره اعلام شد.
طبق این جدول؛ نمایش فیلم‌ها از ساعت 14: 30 با نمایش یک فیلم مستند آغاز می‌شود و سانس بعدی نمایش فیلم‌ها هم به فیلم‌های بخش هنر و تجربه اختصاص دارد.
اما بخش اصلی نمایش فیلم‌ها در جشنواره از ساعت 18:30 شروع می‌شود و در دو سانس 21 و 22:30 پیگیری می‌شود. در 3 روز از جشنواره هم سانس 24 جشنواره هم برقرار است.

×