درباره آموزشگاه و معرفی دوره های آموزشی

آموزشـگاه سینمایـی اندیشـه نـو

به شماره مجـوز شمـاره : 153/88/8427

از دفتـر مطالعات و برنامه ریزی فعالیتهای سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

مدیرمسئول و مدیر آموزش : عمران دهقانی

آموزشگاه سینمایی اندیشه نو در راستای حمایت از استعداد های هنری جوانان و با هدف کشف خلاقیت هنری آنان و ایجاد اشتغال با آموزش رشته های فنی و کاربردی هنر سینما در خرداد ماه سال 1385 مجوز فعالیت خود را از:دفتر مطالعات و برنامه ریزی فعالیتهای سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت نموده است.

و در رشته های:

تدوین رایانه ای -عکاسی دیجیتال- تصویر برداری -انیمیشن 3بعدی -گریم سینمایی،دوبلاژ ، فن بیان و گویندگی و آموزش دوره های بازیگری آغاز کرده است.

دوره های آموزش بازیگری ازتابستان 1387 آغاز شد که بحمد الله با استقبال خوب جوانان مواجه گرد یده است.

وسعی داریم با برنامه ریزی های صحیح و مدون وبا بهره گیری از تجارب هنرمندان موفق زمینه بروز خلاقیت هنری شما جوانان وهنر دوستان رابا استعانت از

خد اوند منان فراهم نمود ه و در این راستا دین خود را  ادا نماییم.

 

×