فیلمنامه نویسی

سرفصل های درس فیلمنامه نویسی

ترم 1 (دوره مقدماتی)

1.آشنایی با انواع ادبی (اسطوره ها، حماسه ها افسانه ها، قصه،داستان، داستان کوتاه، رمان ،رمانس

2.آشنایی با انواع ادبیات نمایشی (وجوه مشترک و افتراق فیلمنـــامه و نمایشنامه)

3.مروري بر پيدايش سينما و روایت در فیلم داستانی

4. مزاياي داشتن فيلمنـــامه (صرفه جويي در هزينه توليد، ثمر بخش کردن ايده ها،استفـــاده کردن از تمام ايده ها )

5.زمينه هاي شکل گيري ايده ها در ذهن/شامل زمينه هاي اجتماعي تهيه طرح اوليه/ زمان مناسب براي ثبت ايده ها

6.گزارش نويسي /خاطره نويسي ابزار و شکل و بيان

7.آشنايي با مباني هنر هاي نمايشي عناصر اصلي روايت نمايشي (شخصيت -ماجرا-کنش) (شخصيت اصلي/شخصيت مخالف)/ماجراها

8. آشنایی با چگونگی خلق کشمکش در یک متن نمایشی وشناخت انواع کشمکش

9. آشنایی با انواع راوی در ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی

11.آشنایی با نگارش طرح داستانی برای فیلمنامه ونمایشنامه

12. گسترش و شکل دهي طرح اوليه

روند گام به گام فیلمنامه نویسی

ترم 2 (دوره میانی- پیشرفته)

1.آشنایی انواع فيلمنامه/داستاني/مستند/گزارشي/فيلمنامه کوتاه وبلند

2.ویژگیهای فیلمنامه کوتاه وبلند

3.شروع و انواع مختلف شروع در يک متن نمايشي چگونگي بسط و گسترش رويدادها(گزينش،پيرايش و درماتيزه کردن)

4.ملاک براي گزينش

5.عناصر اصلي روايت نمايشي (شخصيت-ماجرا-کنش)(شخصيت اصلي/شخصيت مخالف)/ماجراها وخرده ماجراها

6.شخصيت پردازي/ وجوه يک شخصيت خوب،چگونگي بنا کردن شخصيت وخلق آن

7.نقاط عطف/وتوزيع اطلاعات وچگونگي پيوند شخصيت ها و رويداها/پيوند صحنه ها و حفظ توالي رويدادها

8.استفاده از راوي وزاويه ديد

9.کشمکش وانواع آن/چگونگي خلق کشمکش وايجاد موانع/گره افکني و گره گشايي

10.زمانبندي و ريتم  و فضا سازي در فيلمنامه

11.پيوند صحنه ها و حفظ توالي رويدادها

12چگونگي بسط وگسترش رويدادها

13.گزينش،پيرايش ودرماتيزه کردن

14.زمان در انواع آن درآثار دراماتيک وزمان در سينما

15.همذات پنداري/همدلي/خود انگاري

16گفتگوي نمايشي/کاربرد مکالمه نمايشي، خصوصيات مکالمه نمايشي

17بحث پیرامون سبکهاي سينمايي وژانرها

18.پايان وانواع پايان

19.اصطلاحات رايج در متون نمايشي

20.تحليل فيلمنامه/تحليل فيلم هاي برتر تاريخ سينما ومباحث مربوط به فيلمنام

×