رشته فیلمسازی:

فیلمسازی به معنی فرایند تولید فیلم از ایده تاساخت است اما مفهوم فیلمسازی در نگاه اول ذهن را به مجموعه تخصص هایی که برای ساخت یک فیلم لازم است متبادر می سازد و به نظر می رسد با پیشرفت فناوری های نوین در حوزه سیستم های دیجیتال در سینما و صنعت فیلمسازی این واژه کاربرد زیادی پیداکرده است .با این تعریف فیلمساز به کسی اطلاق میشود که علاوه بر آشنایی کلی از روند تولید فیلم، از مجموع گرایش های علم سینما ،از مهارت هایی چون کارگردانی، تصویربرداری، فیلمنامه نویسی و تدوین برخودار باشد که چهار رکن اصلی برای ساخت و تولید فیلم هستند. البته این تعریف، دیدگاه بنده نسبت به امر فیلمسازی است و تعاریف در علوم انسانی همیشه مطلق نیستند.

فیلمسازی رشته ایست که هنرجو با یادگیری فنون فیلمنامه نویسی ،تدوین، و تصویربرداری و کارگردانی و روند تولید فیلم توانایی پیدا میکند و می تواند با اتکا به مهارت های کسب شده فیلمهای کوتاه و فیلمهای مستند را بدون اتکا و یا کمترین اتکا کارگروهی انجام دهد و این یک امتیاز ویژه برای یک فیلمساز است.

اما تاریخ سینما واژه فیلمسازی به هنرمندانی اختصاص داده است که صاحب سبک و اندیشه در حوزه فیلمسازی هستند و آنها بعنوان فیلمسازان مولف شناخته است، فیلمسازانی چون،هیچکاک،هاوارد هاکس،استانلی کوبریک و……

در آموزشگاه سینمایی اندیشه نو برای کسانیکه به دنبال فیلمسازی هستند آموزش این چهار گرایش درسی لازم وضرروی است ولی چناچه هنرجو از توانایی مالی لازم برای آموزش همزمان هر چهار گرایش برخوردار نباشد میتواند دو گرایش ضروری (فیلمنامه نویسی وکارگردانی) را به طور همزمان آموزش ببیند و در تولید فیلم در حوزه تدوین و تصویر برداری از افراد متخصص دیگری کمک بگیرند اما با توجه به این که شناخت فیلمنامه به عنوان متریالی که کارگردان برای ساخت فیلم باید آن را بشناسد و بر کیفیت و ساختار آن تسلط داشته باشد ضرروی است و امروزه بسیاری از اختلافات بین کارگردان و فیلمنامه نویس از همین امر ناشی می شود .اگرکارگردان از ساختار و ماهیت فیلمنامه اطلاع کمتری داشته باشد باعث تضییع حقوق فیلمنامه نویس خواهد شد تغییرات محسوس در فیلمنامه مطابق نظر کارگردان زیاد خواهد بود، ولی همسویی فکری و تخصصی فیلمنامه نویس و کارگردان باعث ارتقاء کیفت هنر فیلمسازی خواهد شد./عمران دهقانی فیلمنامه نویس وکارگردان

سرفصلهای درس فیلمنامه نویسی وکارگردانی در صفحات مربوط به آن ارائه شده است.

×