شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای فیلم ” یتیم خانه ایران” مجوز نمایش صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی ،شورای پروانه نمایش در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضای شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برگزار شد،مجوز نمایش فیلم : ” یتیم خانه ایران” به تهیه کنندگی ، نویسندگی وکارگردانی ابوالقاسم طالبی صادر شد