به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی ،شورای پروانه نمایش در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضای شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برگزار شد،مجوز نمایش فیلم : ” یتیم خانه ایران” به تهیه کنندگی ، نویسندگی وکارگردانی ابوالقاسم طالبی صادر شد

×