جشنواره فیلم سبز

دوره های قبل

در مجموع چهار دوره برگزار شده، ۱۹۳۴ فیلم نمایش داده شدند که از این میان ۱۵۸۵ اثر از ایران، و ۳۴۹ اثر از کشورهای دیگر به جشنواره ارسال شده بودند.

تاریخچه جشنواره بین المللی فیلم سبز :

جشنواره دوسالانه فیلم سبز طی چهار دوره در سالهای ۱۳۷۷ ، ۱۳۷۹ ، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴ برگزار گردید که اطلاعات مربوط به هر دوره به صورت خلاصه و تفکیک هردوره به شرح ذیل می باشد .

جشنواره اول :

این جشنواره با شعار (( تنها یک زمین داریم، حفظش کنیم )) در اسفند ماه سال ۱۳۷۷ برگزار گردید . تعداد ۴۹۰ عنوان فیلم به این جشنواره راه یافت که برای اولین دوره رقم قابل توجهی میباشد . از این تعداد فیلم ۱۰۴ عنوان از ۲۶ کشور خارجی به این جشنواره راه یافتند که سازمان ملل با ۲۲ عنوان بیشترین تعداد را در بخش خارجی به خود اختصاص داد و کشور های انگلیس با ۱۰ عنوان و چین با ۹ عنوان در رتبه های بعدی از نظر تعداد فیلمهای شرکت کننده قرار گرفتند .
بر اساس موضوعات منشور جشنواره ۱۴۷ اثر در زمینه آموزش مسائل زیست محیطی و جلب مشارکت های مردمی و ۴۰ اثر در حوزه تنوع زیستی ( گیاهی ، جانوری ، جنگل ، مرتع ، بیابان ، فضای سبز ) بیشترین تعداد آثار رسیده را به خود اختصاص دادند .
از مجموع آثار رسیده به این جشنواره به تفکیک مخاطبان ۲۶۲ اثر مخصوص بزرگسالان ، ۱۳۴ اثر مخصوص متخصصان و ۷۷ اثر مخصوص کودکان و نوجوانان بوده است .
در این دوره فیلم ” کویر ” ساخته آقای نیما بانک از ایران مقام نخست و ” جنگجوی تو هستم ” از کشور سوئد و ” اشکها و آواهای طبیعت ” از کشور انگلستان به ترتیب مقام دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
در بخش جانبی برگزاری کارگاه آموزشی با هدف آشنائی هنرمندان با موضوعات منشور جشنواره و نمایش رایگان آثار در چندین سینما ، سالن و مراکز فرهنگی از جمله کارهای انجام شده در این جشنواره بوده است .

جشنواره دوم :

جشنواره مذکور با شعار (( محیط زیست در آیینه گفتگوی تمدنها )) در اسفند ۱۳۷۹ با حضور ۴۶۰ فیلم با شرکت ۱۸ استان آغاز به کار کرد . که تنها در شش استان موفق به جذب مخاطبی نزدیک به ۵۶٫۵۰۰ نفر گردید .
از ۱۳ کشور خارجی ۳۷ اثر به این جشنواره راه یافت که کشور آلمان با ۸ عنوان و آمریکا و هندوستان هر کدام با ۷ اثر در این جشنواره حضور یافتند .
بر اساس موضوعات منشور جشنواره ۱۰۱ اثر در زمینه آموزش مسائل زیست محیطی و جلب مشارکت های مردمی و ۲۴ عنوان فیلم در مورد آلودگی ها ( هوا ، صدا ، منابع آبی و خاکی ) بیشترین طیف آثار ارسالی را به خود اختصاص دادند .
از مجموع آثار رسیده به این جشنواره به تفکیک مخاطبان ۲۰۰ اثر مخصوص بزرگسالان ، ۴۲ اثر مخصوص متخصصان و ۱۱۹ اثر مخصوص کودکان و نوجوانان بوده است.
در این دوره فیلم ” موجودات ریز و خارق العاده ” از کشور فرانسه مقام نخست و ” آب و عاطفه ” و ” راز گل ” از کشور ایران به ترتیب مقام دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
در بخش جانبی نمایش آثار به صورت همزمان در ۲۹ نقطه کشور و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی با هدف ایجاد ذهنیت مشترک بین هنر مندان و متخصصان و دانشجویان محیط زیست و ایجاد ارتباط با سازمانهای غیر دولتی داخلی و خارجی فعال در زمینه محیط زیست جهت توسعه نقش مردم و نهادینه کردن آن و مردمی شدن هرچه بیشتر این جشنواره از اقدامات انجام گرفته در این دوره بوده است .
لازم به ذکر است استقبال مردم در استانهای محروم از جمله موارد قابل تامل در این جشنواره به شمار میرود که به طور مثال در استان چهار محال و بختیاری ۱۴۰۰۰ نفراز آثار جشنواره دیدن کردند .

جشنواره سوم :

این جشنواره در اسفند ماه سال ۱۳۸۱ با شعار ( انسان محور توسعه پایدار ) رسما ً آغاز به کار کرد . تعداد آثار ارسالی به این جشنواره ۴۷۵ اثر بود که تعداد ۱۱۰ فیلم خارجی از ۲۸ کشور در آن شرکت داشته که نشان از استقبال جهانی بیشتری نسبت به سالهای گذشته از این جشنواره دارد. از این میان کشورهای هلند و هندوستان با ۱۱ عنوان و روسیه و آلمان با ۹ عنوان بیشترین تعداد فیلمهای خارجی را به خود اختصاص دادند .
فیلم مستند با ۲۰۹ عنوان ، فیلم داستانی با ۲۲ عنوان ، انیمیشن با ۴۰ عنوان ، نما آهنگ با ۲۷ عنوان ، مستند داستانی با ۲۲ عنوان ، نگاه شاعرانه با ۱۷ عنوان ، سینمائی با ۱۳ عنوان و متفرقه با ۷۶ عنوان آثار شرکت کننده در این جشنواره را به خود اختصاص دادند .که این مسئله بیانگر حمایت خوب از فیلم مستند این ژانر مهجور در این جشنواره به شمار میرود که از دست آورد های خوب در این راستا می باشد .
بر اساس موضوعات منشور جشنواره ۱۶۶ اثر در زمینه آموزش مسائل زیست محیطی و جلب مشارکت های مردمی و ۳۷ عنوان فیلم درزمینه تنوع زیستی بیشترین طیف آثار ارسالی را به خود اختصاص دادند .
از مجموع آثار رسیده به این جشنواره به تفکیک مخاطبان ۱۷۵ اثر مخصوص بزرگسالان ، ۱۰۱ اثر مخصوص متخصصان و ۱۵۰ اثر مخصوص کودکان و نوجوانان بوده.
در این دوره فیلم ” جزر و مد در الدابرا ” از کشور ایتالیا مقام نخست و فیلم ” جان مرجان ” از ایران و ” نبرد در رودخانه گنگ ” از کشور انگلستان به ترتیب مقام دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
در این دوره آثار در ۱۰۶ نقطه از کشور و مراکز تمام استانها به نمایش در آمد .
از جمله کار های انجام گرفته در این دوره میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
– همکاری با فرهنگسراها و اماکن مردمی برای نمایش صبح تا شام .
– طراحی سایت رسمی ویژه جشنواره .
– ثبت جشنواره در میان کلیه جشنواره های جهانی فیلم مرتبط با محیط زیست .
– رشد ۲۰۰ درصدی مشارکت هنرمندان از ۵ قاره در این جشنواره .
– وجود یک بخش ویژه و اختصاص یافته به فیلمهای مرتبط با آلودگی فرهنگی .
– تولید بسته های آموزشی از آثار سه دوره جشنواره با هدف عمق بخشیدن به آرمانهای محیط زیست از طریق استراتژی آموزش .

جشنواره چهارم :

این جشنواره در تیر ماه سال ۱۳۸۴ با شعار ( آموزش برای توسعه پایدار ) با نمایش ۶۱۲ اثر آغاز به کار کرد که از این تعداد فیلم مستند با ۴۳۴ اثر انیمیشن و عروسکی با ۹۹ اثر داستانی با ۶۰ اثر سینمائی با ۸ اثر و خبری و متفرقه مجموعا ً با ۱۱ اثر در این جشنواره شرکت داشتند .
در این دوره تعداد ۳۰ کشور با ۱۰۷ محصول در این جشنواره حضور یافتند که از این تعداد کشور ترکیه با ۱۴ اثر ، فرانسه با ۱۲ اثر و هلند با ۱۱ اثر بیشترین تعداد محصولها را در بین سایر کشورها به خود اختصاص دادند .
بر اساس موضوعات منشور جشنواره ۱۷۵ اثر در زمینه آموزش مسائل زیست محیطی و جلب مشارکت های مردمی و ۹۵ عنوان فیلم درزمینه تنوع زیستی بیشترین طیف آثار ارسالی را به خود اختصاص دادند .
از مجموع آثار رسیده به این جشنواره به تفکیک مخاطبان ۲۵۷ اثر مخصوص بزرگسالان ، ۱۰۰ اثر مخصوص متخصصان و ۱۹۴ اثر مخصوص کودکان و نوجوانان بوده است.
این جشنواره به صورت همزمان در ۲۰۰ نقطه کشور برگزار گردید .
در مجموع ۴ دوره برگزاری این جشنواره تعداد ۱۹۳۴ فیلم در آن شرکت کردند که از این میان ۱۵۸۵ اثر از ایران و ۳۴۹ اثر از سایر کشورهای جهان به نمایش در آمدند

Jashnvare Sabz 3

انجمن تمدن سبز هنرمندان حامی محیط زیست

پس از آن که برگزاری جشنواره بین‌ المللی فیلم سبز دچار وقفه‌ای ۱۰ ساله شد، در سال ۱۳۹۳ که موسوم به ” اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریّت جهادی” گردید، سازمان حفاظت محیط زیست تصمیم به احیاء این جشنواره به عنوان یک اقدام فرهنگی قابل توجه در زمینه حفاظت محیط زیست گرفت. همچنین مقرر شد که برگزاری این جشنواره توسط سازمان‌های مردم نهاد انجام پذیرد و انجمن تمدن سبز، هنرمندان حامی محیط زیست از میان متقاضیان برگزاری جشنواره، به عنوان مجری دوره پنجم جشنواره بین‌المللی فیلم سبز در سال۱۳۹۵ انتخاب شد.

انجمن تمدن سبز سابقه‌ای ۱۶ ساله در زمینه فعالیتهای فرهنگی و هنری مربوط به حفاظت محیط زیست دارد و طرحهای متعددی را با همکاری و حمایت سازمان حفاظت محیط زیست، برنامه عمران سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای ملی و بین‌المللی اجرا کرده است که از جمله آنها می توان به برگزاری مراسم روز جهانی مبارزه با فقر، مراسم درختکاری با شرکت صد هنرمند برگزیده کشور، همکاری در اجرای دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم سبز، ساخت فیلمهای مستند در مورد آرمانهای توسعه هزاره و برگزاری چندین نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی با موضوعات مربوط به محیط زیست و توسعه پایدار اشاره نمود.

طرح پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران

به منظور ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست با ابزار و بیان هنری و نیز شناسایی آثار ارزشمند در توجه بخشیدن به حفاظت محیط زیست و توسعه اگاهی مردم در این حوزه جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران با گستره بین المللی توسط سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران برگزار میگردد.

اهداف
۱- فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی مردم و مسئولین در حوزه حفظ و توسعه محیط زیست.
۲- ایجاد زمینه ارتباط هنرمندان و مردم با موضوع حفظ محیط زیست.
۳- ترویج و ارتقاء سطح کیفی محصولات فرهنگی هنری و سینمایی در حوزه محیط زیست.

سیاستها
۱- تشویق مشارکت مردم در صیانت از حفظ محیط زیست با استفاده از ابزار سینما و هنرهای تجسمی.
۲- برانگیختن درک و باور مسؤولان ایران و جهان به ضرورت حفاظت از محیط زیست.
۳- تشویق همکاری و مشارکت مردم، هنرمندان و مسؤولان در جهت حفاظت از محیط زیست.
بخشهای طرح پنجمین دوره جشنواره عبارتند از:

الف. بخش سینما

۱- سینمای بین ­الملل شامل:

– مسابقه فیلم­ های داستانی بلند (بیش از ۵۰ دقیقه)

– مسابقه فیلم ­های داستانی کوتاه (کمتر از ۳۰ دقیقه)

– مسابقه فیلم ­های مستند بلند (بیش از ۳۰ دقیقه)

– مسابقه فیلم­ های مستند کوتاه (کمتر از ۳۰ دقیقه)

– مسابقه آثار پویانمایی

۲- سینمای ملی شامل:

– مسابقه فیلم­ های داستانی بلند (بیش از ۵۰ دقیقه)

– مسابقه فیلم ­های داستانی کوتاه (کمتر از ۳۰ دقیقه)

– مسابقه فیلم ­های مستند بلند (بیش از ۳۰ دقیقه)

– مسابقه فیلم­ های مستند کوتاه (کمتر از ۳۰ دقیقه)

– مسابقه آثار پویانمایی

– مسابقه آثار فیلم های مردمی ایران (تا ۵ دقیقه / تلفن همراه، تبلت و یا دوربین ­های غیر حرفه ­ای)

ب‌. بخش هنرهای تجسمی جشنواره:
– برگزاری مسابقه آثار هنرهای تجسمی ایرانی مرتبط با حفاظت محیط زیست در زمینه های:
۱- عکس
۲- کاریکاتور
۳- نقاشی
۴- گرافیک
۵- مجسمه سازی
۶- هنرهای مفهومی

پ. برگزاری کارگاه ها، همایش ها، سمینارها و سخنرانی های مرتبط با موضوع جشنواره شامل :

۱- کارگاه بررسی تاثیرات آثار بصری در ساختار فرهنگی و آموزشی محیط زیست و بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد.
۲- کارگاههای انررژیهای نو و پسماند در محیط زیست.
۳- کارگاههای آموزشی حفاظت از محیط زیست در خانه، محل کار و تحصیل و اماکن عمومی و طبیعت.
۴- کارگاههای نقد و بررسی آثار هنری در زمینه های مربوط به محیط زیست.
۵- کارگاه تبادل تجربیات فیلمسازان برجسته ملی و بین المللی در حوزه محیط زیست.
۶- کارگاه مرور آثار یک فیلمساز خارجی و یک فیلمساز داخلی برگزیده و تقدیر از آنان.
۷- تقدیر از یک فرد یا سازمان مردم نهاد شاخص فعال در عرصه حفاظت محیط زیست.
۸- تقدیر از سه شرکت تولیدی یا خدماتی سبز، تولید فیلمی از تلاشهای آنها برای حفاظت از محیط زیست و نمایش آن در جشنواره.
۹- تقدیر ویژه از سه هنرمند با فعالیتهای شاخص در زمینه حفاظت محیط زیست.

ت. حضور سازمانهای مردم نهاد در مراکز جشنواره و ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست در کل کشور.

Jashnvare Sabz 2

گاه شمار جشنواره:

– تاریخ پایان ثبت نام در سایت جشنواره: حداکثر در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ (معادل با ۱۹ فوریه ۲۰۱۶)

– آخرین مهلت برای دریافت ارسال آثار: حداکثر تا تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ (معادل با ۲۹ فوریه ۲۰۱۶)

– اعلام آثار راه یافته به بخش مسابقه: ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۵ (معادل با ۲۹ مارچ ۲۰۱۶)

– زمان برگزاری جشنواره: ۳۱ – ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ (۲۰ – ۱۳ می ۲۰۱۶)

×