برای گردشگرانی که به صوورت تفریحی ، ارودهای علمی  یا مسابقات ملی و کشوری  اقدام به گردشگری و یا
شرکت در مسابقات ورزشی  به استان های  البرز ، تهران، قزوین یا زنجان می کنند این مرکز آمادگی دارد ورکشاپ های یک روزه تا سه روزه در رشته های هنری مثل بازیگری، فن بیان ،عکاسی اصول مذاکره، اجرای تئاتر، هوش مصنوعی  …برگزار کند .

این مرکز با امکانات پذیرایی واسکان تا ۱۵۰۰نفر آماده پذیرایی گردشگران وتیمهای مسابقات استانی وملی است.

وبا تمرکز تجهیزات وامکانات پیشرفته درمحل امکان تولید ومستند سازی،ساخت برنامه رادیویی و تلویزیونی ،تیزر های تبلیغاتی معرفی خدمات ومحصول، برگزاری ویدئو کنفرانس واجرای برنامه زنده تلویزیونی را دارد.

 

×