آرشیو کارگاه نمایش هنرجویان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

کارگاه نمایش قصه خوب خدا کاری از گروه کودک و نوجوان

کارگاه نمایش سفیدبرفی کاری از گروه نمایش خلاق (گروه کودک)

کارگاه نمایش هملت  شازده کوچولو دانمارک کاری از گروه کودک و نوجوان

کارگاه نمایش هاکلبری فین کاری از گروه کودک و نوجوان

کارگاه نمایش سیندرلا در بن بست کاری از گروه کودک و نوجوان

×