d

آموزش فناوریهای خودرو و دستگاهای لجستیکی و صنعتی

نمایندگهای محترم مجاز خودروهای داخلی و خارجی ، تولید کنندگان محترم محصولات لجستیکی- تولیدکنندگان دستگاهها و قطعات صنعتی می توانند از امکانات آموزشی این مرکز که داری سالن های مجهز به نصب موتور و قطعات الکترونیکی و فنی خودرو می باشد آموزشهای لازم برای ارتقای مهارت های علمی و تجربی کارکنان را در فناوریهای استفاده شده جدید در موتورهای خودرو آپشنهای جدید و سایر دستگاهای تولیدی یا وارداتی خود  به کارکنان و یا درصورت لزوم به مصرف کنندگان یاد بدهند.همچنین می توانند برای معرفی خدمات و محصولات خود از سایر امکانات مرکز مثل استودیوها ی صدا و تصویر برای تولید محتوا ،مستندسازی و…. استفاده کنند.

همچنین درصورت نیاز به همایش و سمینارهای فنی و تخصصی، مناسبت ها ، جشنهای اداری و سازمانی از سالنهای همایش چند منظوره و سالنهای آمفی تئاتر و در صورت دعوت از نمایدگیهای شهرستانها و مراکز تابعه از امکانات پذیرایی و اقامتی این مرکز استفاده نمایند .

×