مدرس: کارگردانی و فیلمنامه نویسی

بیوگرافی
صادق مه نگار متولد سال 1342 در کرمانشاه کارشناس ارشد سینما رشته کارگردانی

مدرس و استاد دانشگاه های آزاد- علمی و کاربردی ، انجمن سینمای جوان، آموزشگاه های سینمایی و مراکز آموزش آزاد

مدرس کلاسهای آموزش ضمن خدمت سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فعالیت در  کارهای پژوهشی و نگارشی در حوزه سینما و آموزش

×