مدرس: گریم و چهره آرایی
رزومه وبیوگرافی
● متولد :1355
● طراح و مجری گریم
عضو پیوسته انجمن چهره پردازان سینمای ایران
وی از مدرسین توانمند گریم سینمایی میباشد و مدت  8 سال است که با آموزشگاه سینمایی اندیشه نو همکاری دارد و درسال های گذشته تعدادی از هنرجویان و شاگردان وی به کسب تندیس و دیپلم افتخار در اولین جشنواره آموزشگاهای سینمایی نایل شدند. که ازجمله آنها خانم” منیره دوات گران” از هنرجویان اموزشگاه سینمایی اندیشه نو است که تاکنون در فیلمهای متعددی به عنوان مجری گریم فعالیت داشته است.
سوابق تجربی و حرفه ای
1-مجری گریم سریال تلویزیونی حضرت یوسف (ع)

2-مجری گریم سریال تاریخی زمان شورید گی

3-مجری گریم  فیلم سینمایی لباس بابا نوئل

4-مجری گریم سریال تلویز یونی برون مرزی الغریبه

5-مجری گریم سریال تلویز یونی طبقه دوم

6-مجری گریم سریال تلویزیونی چراغهای خاموش

7-مجری گریم  فیلم کوتاه سینمایی بام تا بام

8-طراح گریم فیلم کوتاه  سینمایی یک داستان

9-طراح گریم ومجری سریال تلویزیونی عصر به خیر بچه ها

10-مجری گریم  فیلم سینمایی سینمایی رویای رنگین کمان

11-طراح گریم فیلم سینمایی شب به خیر فرمانده

12-مجری گریم سریال  تلویز یونیکوی دامون

13-مجری گریم فیلم سینمایی روی جاده نمناک

14-طراح گریم فیلم سینمایی سینمایی سلام،خداحافظ

15-مجری گریم سریال تلویز یونی سیمای مدرسه

16-طراح گریم فیلم کوتاه سینمایی طلوع یک غروب

17-مجری گریم سریال محمد رسوا الله

و …..

×