بسمه تعالی

هنرجوی گرامی:

ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت شما در سال تحصیلی جاری ، بدین وسیله مواردی از قوانین و مقررات ضروری آموزشگاه سینمایی اندیشه نو اعلام میگردد.

الف) مقررات عمومی:

   • رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی و اجتماعی و حضور در مؤسسه با پوشش مناسب محیط آموزشی
   • عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس
   • خودداری از به همراه آوردن دوستان و آشنایان خود به کلاس
   • همکاری با مسئولین موسسه به منظور حفظ و اجرای اصول و مقررات مربوطه
   • اطلاع رسانی به اولیاء خود و یا سایر افراد مبنی بر عدم مراجعه مستقیم به کلاس. (در صورت نیاز با دفتر آموزشگاه هماهنگ فرمایند)
   • آسیب رساندن و ایجاد خسارت به وسایل آموزشی ،جزء تخریب اموال عمومی محسوب شده و در صورت مشاهده ، با فرد متخلف برخورد و خسارت وارده دریافت خواهد شد.

ب) مقررات آموزشی:

   •  حضور در تمامی کلاس ها الزامی بوده و در صورت غیبت غیر موجه ، هنرجو می بایست هزینه جلسات جبرانی را شخصا پرداخت نماید.
   • غیبت بیش از دو جلسه موجب جلوگیری از ورود به کلاس و محرومیت از شرکت در امتحانات پایان ترم بوده و هنرجو موظف است با پرداخت هزینه مجدد در همان دوره شرکت نماید.
   • عدم تاخیر در ورود به کلاس و همچنین عدم تعجیل در خروج از کلاس (در مواقع ضروری با دفتر هماهنگ فرمایید)
   • بعداز ثبت نام ، انصراف تحت هیچ عنوانی ( از قبیل : ماموریت اداری،مشمولیت نظام وظیفه،مسافرت،بیماری و یا موارد پیش بینی نشده ) ممکن نخواهد بود ( مگر با صلاحدید مدیر مسئول آموزشگاه )
   • درصورتی که به هر دلیل آموزشگاه ادامه همکاری با استادی را به صلاح نداند و یا اساتید دوره ،امکان ادامه همکاری با آموزشگاه را نداشته باشند ،آموزشگاه مظف است برابر با قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فردی با صلاحیت را جایگزین نماید و هنرجو حق انصراف به دلیل عوض شدن استاد را ندارد.
   • هنرجو موظف است در کلیه آزمون های علمی و نظری شرکت نموده و نمرات لازم برابر قوانین آموزشگاه را کسب نماید.
   • صدور گواهینامه مشروط به شرکت در آزمون های عملی و کسب نمره قبولی می باشد.
   • آموزشگاه این اختیار را دارد تا بدون هیچ توضیحی نسبت به اخراج هنرجویانی که شرایط انضباطی ،اخلاقی و مالی را رعایت ننمایند ، اقدام نماید.

ج) مقررات استرداد و رزرو شهریه:

   • انصراف قبل از شروع کلاس ها مستلزم پرداخت 50 درصد کل شهریه دوره است.
   • انصراف بعد از شروع کلاس تا جلسه سوم مستلزم پرداخت 70 درصد کل شهریه دوره خواهد بود.
   • توجه: فقط درصورت عدم تشکیل کلاس ها ،وجه پرداختی عودت داده خواهد شد
   • شهریه دوره در جلسات مشاوره به اطلاع هنرجو رسیده و آگاهی کامل دارد
   • مبلغ حداقل پیش پرداخت برای تمامی رشته ها 5،000،000 میلیون ریال ، معادل پانصد هزار تومان می باشد.
   • هنرجو موظف است مابقی شهریه را در یک یا چند فقره چک تنظیم نموده و آن را در اختیار آموزشگاه قرار دهد.
   • چنانچه هنرجو تا قبل از اتمام کلاس ها شهریه خود را با دفتر مالی آموزشگاه تسویه ننماید،حق شرکت در کلاس ها و آزمون پایان ترم از وی سلب خواهد شد.

 

×