مراسم اختتامیه نمایش “افسانه سرزمین قلمستان” که از 19 بهمن لغایت 1 اسفند 1394در تئاترشهرکرج ادامه داشت روز پنج شنبه درساعت16 مورخ 1394/12/6 با حضور بازیگران و عوامل صحنه و خانواده هنرجویان در پلاتو آموزشگاه سینمایی اندیشه نو برگزار شد.

در ابتدای مراسم جناب آقای عمران دهقان مدیر مسئول آموزشگاه سینمایی اندیشه نو و تهیه کننده این نمایش در خصوص اهمیت آموزش بازیگران از سنین پایین و فراهم نمودن زمینه رشد و خلاقیت هنری آنان با استفاده از این فن ،سخنانی ایراد کردند و سپس به رویکرد این آموزشگاه در خصوص آموزش بازیگران و بلاخص بازیگران نوجوان مطالبی را یادآور شدند.

همچنین آقای عمران دهقان به این نکته اشاره نمودند که : آموزش و پرورش میتواند با بهره گیری از فن نمایش و تئاتر در آموزش متون درسی به ارتقاء کیفی متون آموزشی و نحوه یادگیری دانش آموزان کمک زیادی کند زیرا شیوه های آموزشی سمعی و بصری از جذاب ترین و تأثیر گذار شیو های آموزشی است.

در پایان این مراسم از کلیه عوامل صحنه و بازیگران آن تقدیر به عمل آمد.

 

4

3

1

2

×