گزارش تصویری از کارگاه نمایش بازیگران گروه کودک و نوجوان

 

آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

 

مربی: مجید زارع زاده شادکامی

 

zarezade1 zarezade2

 1

×