کتاب تاثیرات فرهنگی و اجتماعی رسانه های نوین بر روابط خانواده

تازه ترین کتاب چاپ شده در خصوص اثرات فرهنگی و اجتماعی شبکه های اجتماعی مجازی بر روابط خانوادگی  است که  توسط عمران دهقانی پژوهشگر علوم فرهنگی  و مدرس سینما در اردیبهشت 1397 به چاپ رسیده است و قابلیت بهره برداری برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد رشته های مدیریت امور فرهنگی و ارتباطات و سایر پژوهشگران علوم اجتماعی را دارد.

ناشر: انتشارات سنجش و دانش

شماره کتابشناسی 5122342

نوبت چاپ اول:1397

تلفن مرکز پخش کرج ::02632228839

09358418861

برچسب: , , , , , , ,

×