سوابق تحصیلی
فرامرز رستمي متولد 1353 در ممسنی استان فارس

   • ديپلم رياضي فيزيک
   • مهندسي الکترونيک
   • کارشناسی ارشد مديريت اجرايي

فعالیت های حرفه ای
مربي فناوري آموزشي مركز تربيت مربي (کرج )سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعي

سوابق و تجارب کاري :

   • مربي فناوري آموزشي مركز تربيت مربي از سال 1377 تا کنون
   • همکاري با گروه جايکا ژاپن در پروژه بهبود فرايند سمعي و بصري در مرکز تربيت مربي( مدت پنج سال)
   • عضو کميته طراحي سوال آزمونهاي مربيگري
   • عضو کميته درسي گروه هنر (تهيه استانداردهاي آموزشي و کتب درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي)
   • همکاري در توليد فيلم هاي آموزشي تهيه شده توسط مرکز تربيت مربي
   • همکاري در کميته آزمون مرکز تربيت مربي
   • همکاري در تهيه پودمانهاي آموزشي رشته فناوري آموزشي مرکز تربيت مربي
   • همکاري در زمينه تصويربرداري با صدا و سيماي البرز برنامه خانه ي ما (160 برنامه در سال 92 و 93 )
   • همکاري با آموزشگاه سينمايي انديشه نو در زمينه تدريس در رشته هاي تصويربرداري و تدوين (93 و 94)
   • تدريس در دوره هاي آموزشي مركز تربيت مربي : تصويربرداري – تدوين – بردهاي هوشمند – آشنايي و كار با وسايل کمک آموزشي

فعالیت های بین الملی

  • راه اندازي تجهيزات ويديويي موسسه جايکا ژاپن
  • زبان فني انگليسي از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور
  • اصول اوليه تعمير و نگهداري تجهيزات ويديويي ( VTR ) موسسه جايکا ژاپن
  • تعمير و نگهداري دوربين و تجهيزات ويديويي ديجيتال موسسه جايکا ژاپن
  • توليد وسايل كمك آموزشي چند رسانه اي ( مولتي مديا ) موسسه جايکا ژاپن
  • توليد ويديويي موسسه جايکا ژاپن
  • دوره آموزشي خارج از کشور : تعمير و نگهداري تجهيزات ويديويي (ژاپن – شرکت سوني )

تالیفات

  • كتاب توليد ويديويي(1385)
  • مجموعه سئوالات تصويربرداري ويديويي سازمان آموزش فني و حرفه اي (1391)
  • استاندارد تصويربرداري سازمان آموزش فني و حرفه اي

 


2      1


3      4

 

×