دوبله

امیر محمد صمصامی گوینده ودوبلور عضوانجمن گوینـدگان صداوسیمـا مدرس فن بـیان ودوبله در آموزشگاه سینمایی اندیشه نو شغل دوبلوری چیست؟...
×