مدرس : فیلمنامه نویسی و بازیگری جلو دوربین

سوابق تحصیلی

 • دکتری تخصصی (PHD) مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
 • کارشناسی ارشد / رشته مدیریت امور فرهنگی از دانشگاه آزاد واحد غرب
 • کارشناسی رشته سینما / کارگردانی حرفه ای سینما ازدانشگاه جامع علمی کاربردی
 • کارشناسی رشته سینما / گرایش فیلمنامه نویسی از موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

سوابق حرفه ای

     • نویسنده و کارگردان در مرکز صدا و سیمای سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامي از سال 1378 الي 1384
     • کارشناس امور سينمايي و رسانه در روابط عمومي سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي از سال 1378 الي 1384
     • مسئول مستندسازي مرکز تحقيقات و پژوهشهاي ناجا از سال 1382 الي 1384
     • مسئول کميته سمعي بصري همايش تجليل از برترينهاي پژوهش ناجا در سال 1383
     • مسئول کميته سمعي بصري همايش تجليل از مدال آوران البرز درسال 1385
     • مسئول کميته سمعي بصري همايش تجليل از مدال آوران البرز درسال 1386
     • مدرس و عضو شوراي آموزش و توليد در انجمن سينماي جوانان ايران از سال 1376 الي 1378
     • مدير مسئول و مدير آموزش آموزشگاه سينمايي انديشه نو از سال 1385
     •  مدير مسئول مرکز مهارت آموزي انديشه نو از سال 1387
     •  عضو انجمن مديران آموزشگاه هاي سينمايي ايران از سال 1385 تا کنون
     •  عضو انجمن علمي مديريت امور فرهنگي ايران از سال 1394

مهارت های تخصصی

  • مدرس دانشگاه
  • مدرس مبانی تدوین و تاریخ تدوین
  • مدرس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
  • فيلمنامه نويس
  • کارگردان و مدرس علوم سينمايي و بازيگري سينما کارشناس امور سينمايي
  • تدوينگر و تصويربردار

فعالیت های هنـــــری
الف) کارگردانی:

فیلم بلند داستانی :اتاق بایگانی– کارگردان و فیلمنـامه نویس – 1383

2)مستنــد ناجا در آیینـــــه پژوهش – کارگردان و نویسنـده – 1384

3) مستنــد”سیرتحول تاریخ پلیس ایران”کارگردان و نویسنده – 1384

4)مستنــد” راهیان عشق ، راهیان نور در 2قسمت ،کارگردان و تدوینگر – 1386

5) ویدوئو کلیپ قافله نگاه  -کارگردان و تدوینــگر- 1386

5) ویدئو کلیپ: آهوی سرگشته  –  کارگردان و تدوینـگر –  1385

5)مستند آیینهــای تعزیه داری در آذربایجان – کارگردان و نویسنده – 1392

ب) فیلمنــــــامه نویـس :

1) فیلمنامه بلند داسنانی” جاده ”  – 1374

2)فیلمنامه داستانی “اتاق بایگانی” –  1383

3)فیلمنامه کوتاه” لنگه کفش ”  – 1376

4)فلیمنامه کوتاه “امانت” –  1375

5) فیلمنامه کوتاه “در اوج سربلندی” – 1391

و……..

ج ) تهیه کننده:

1) نمایش “پسرک نون زنجبیلی ” به کارگردانی ،فاطمه ابرار پایدار – 1391

2) نمایش “الف،ب، پ ،تنبل”  به کارگردانی فاطمه ابرار پایدار – 1392

3) نمایش” شاعر” به کارگردانی میکائیل شهرستانی  – 1392

4) نمایش “افسانه قلمستان” به کارگردانی فاطمه ابرار پایدار – 1394

5) نمایش” در چهارسو خبری نیست ” به کارگردانی حسن باستانی – 1394

6) نمایش “مهرگان” به کارگردانی جواد انصافی – 1387

7) نمایش” لک لک پاشکسته” به کارگردانی فاطمه ابرار پایدار – 1391

سوابق نویسندگی

  • تاثیرات فرهنگی،اجتماعی رسانه های نوین بر روابط خانواده – مولف عمران دهقانی – اتشارات سنجش و دانش -تیرماه 1397
  • اثرات فرهنگی و اجتماعی مهاجرت(با نگاهی به مهاجرت روستا -شهر) – مولف عمران دهقانی – اتشارات سنجش و دانش -مهرماه 1398

خلاصه کتاب

تاثیـرات فرهنگی واجتمـاعی رسانه های نوین بر روابط خانواده

مولف : عمران دهقانی

خلاصه کتاب

اثرات فرهنگی و اجتمـاعی مهاجرت (با نگاهی به مهاجرت روستا- شهر)

مولف : عمران دهقانی

خلاصه کتاب

 عناصر فیلمنامه نویسی روایی

مولف : عمران دهقانی

آقای دهقانی

×